De definitie van een Tiny House is voor veel mensen verschillend. De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast? Hoe kun je je woonsituatie zo gezond, milieuvriendelijk en vrijheidsbevorderend mogelijk inrichten op een manier die bij jou past?

Door te wonen in een Tiny House creëer je ruimte voor het opbouwen van relaties, om de natuur in te trekken, ervaringen op te doen. Een Tiny House is een middel om het leven dat je wenst te realiseren, niet het doel op zich.

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning.  

Er zijn een hoop belangstellenden die zich hebben aangemeld voor het Tiny House Project in Den helder. De Woningstichting is op het moment samen met stedenbouwkundig bureau West 8 aan het  kijken welke locaties geschikt zijn voor de Tiny Houses.

Bron: www.marjoleininhetklein.com www.pinterest.com