Dat is het gevolg van een overeenkomst die de Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de makelaarsorganisaties NVM (waar Verheul toe behoort), VBO en VastgoedPro hebben gesloten. Deze overeenkomst komt er op neer dat verkopers achteraf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verborgen gebreken in hun huis.

Om een en ander in perspectief te plaatsen: het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nog op 1 augustus jongstleden een uitspraak gedaan die wellicht nu niet meer rechtsgeldig zou zijn geweest. Wat is het geval: een koper van een woning had na de koop 24 gebreken in de woning geteld. Het ging hier om zaken als een slecht functionerende radiator maar ook om de slechte staat van het voegwerk in de garage. Een koper kan echter alleen aanspraak maken op herstel of schadevergoeding als de verborgen gebreken het normale gebruik van de woning in de weg staan. Dat was volgens de rechter in deze zaak niet van toepassing. Sowieso is het lastig voor een koper om bewijslast te verzamelen welke verborgen gebreken er zijn en wanneer die zijn ontstaan.

Bovenstaande zinnen zijn bewust in de hedendaagse tijd en niet in de verleden tijd geschreven. Het is namelijk nog even de vraag hoe zwaar het bouwkundig voorbehoud weegt in de afwegingen die een rechter maakt. Het signaal dat de vijf toonaangevende organisaties afgeven is echter duidelijk: verkopers, beduvel de boel niet, want de kopers hebben nu een tool in handen om je ook na de koop aan te pakken! Dat kan op twee manieren: door na constatering van ernstige gebreken de koop simpelweg te ontbinden of door een financiële drempel neer te leggen. Dat houdt in dat boven een maximum bedrag aan noodzakelijke herstelkosten de koop wordt ontbonden. Al met al bevordert het bouwkundig voorbehoud een open houding en kunnen er veel vervelende discussies achteraf mee voorkomen worden.

Overigens is het bouwkundig voorbehoud (nog) geen kopersrecht: een keuring kan door de verkoper worden geweigerd. Ook de koper kan er desgewenst vanaf zien. In al die gevallen moet het voorbehoud zichtbaar worden doorgehaald in de verkoopovereenkomst.

André Vendrig

directeur Verheul Groep,

Schagen, Anna Paulowna, Wieringerwerf, Julianadorp.

Tel. 0223 - 52 17 50

Website: https://www.phverheul.nl/