“Zit rechtop!”
Je Moeder

Het lichaam vormt de geest

Zou het niet geweldig zijn om bij de echt belangrijke momenten in het leven altijd een goede indruk te kunnen maken? Om jezelf krachtig en in een goed licht neer te kunnen zetten als het er echt op aan komt? Dat je precies dat uitstraalt wat je wil? De meeste van ons hebben vaak het gevoel gehad dat wij de kans gemist hebben om onszelf goed te manifesteren. Wij lopen weg uit een situatie met een gevoel van ontoereikendheid. Later kunnen wij er lang over te piekeren: “Had ik maar…”. Je hebt weer een moment toegevoegd aan de lijst van momenten waar je bewezen hebt niet goed genoeg te zijn.

In haar boek ‘Presence’ (Aanwezigheid) beschrijft Harvard psycholoog Amy Cuddy een gevoel van “… in contact zijn met je ware gedachten, gevoelens, waardes en capaciteiten en ook in staat zijn ze gemakkelijk te uiten”. We kennen het allemaal, situaties waar alles klopte: jij werd gezien en gehoord, en jij liep weg met een zelfverzekerd gevoel van innerlijke kracht en ‘ja!’

Het is het soepele gevoel van totaal ontspannen zijn, van de meester te zijn van de situatie - helder, kalm en niet afhankelijk van het gedrag van anderen.

Beroemd om de tweede meest populaire TED (www.TED.com) lezing aller tijden gepresenteerd te hebben, schrijft Amy Cuddy in haar boek over wat presence is, wat het niet is en hoe je het tot stand kan brengen.

Het goede nieuws is dat ‘presence’ niet kan worden nagedaan. Enthousiasme, passie en vertrouwen moeten van binnen komen. Ben je aan het faken, kunnen mensen aan lichaamstaal en non-verbale signalen zien dat hier is iemand die zelf niet gaat kopen wat hij probeert te verkopen.

Misschien ben je verbaasd dat ik dat ‘goed nieuws’ noem? Nou, hier is nog beter nieuws:

“Een aanzienlijk hoeveelheid aan wetenschappelijk onderzoek biedt inzicht in de psychologische en fysiologische factoren die een rol spelen bij deze toestand. En hier is het beste: Wij kunnen deze factoren beïnvloeden. Door middel van duwtjes aan onszelf, kleine veranderingen aan onze lichaamstaal en gedachten-schema’s kunnen wij presence bereiken. Wij kunnen presence zelf opwekken. Tot op zekere hoogte, is het je lichaam die je geest leidt…”

“Wat! Mijn lichaam kan mijn denken en voelen beïnvloeden?” Het feit dat wij met andere mensen meer met onze lichaamstaal communiceren dan met onze woorden, is oud nieuws en is terug te vinden in talrijke boeken en cursussen. Nu wordt door sociale psychologen onderzocht hoe ons eigen gevoel wordt beïnvloed door onze lichaam en houding.

Wat je met je lichaam doet - je gezichtsuitdrukking, je lichaamshouding, je ademhaling - heeft een duidelijke invloed op de manier hoe je over jezelf denkt en voelt en dus ook op je gedrag.

Power Posing
Je moeder had gelijk toen ze zei “ga meer rechtop zitten!”. Waarom? Het blijkt dat zelfs subtiele veranderingen in je houding je gevoel kan veranderen. Door de hoeveelheid cortisol (stress-hormoon) en testosterone (krachthormoon) te meten heeft Amy Cuddy en haar team vast kunnen stellen dat door poses aan te nemen die kracht uitstralen je je ook daadwerkelijk vol kracht gaat voelen. Daar tegenover, als je jezelf in houdingen zet die onzekerheid en onderwerping communiceren zal je je ook zodanig gaan voelen. En dat alles na twee minuten!

Praktische toepassingen
Zo lieten de onderzoekers een groep mensen 2 minuten voor een sollicitatiegesprek een kracht-pose doen en een ander groep een houding van onderwerping. De resultaten lieten zien dat mensen uit de eerste groep duidelijk meer succes had bij hun job-interview dan de mensen die in de onzekere pose zaten.

Psychologen zeggen nu dat door mensen met depressie te leren om “…disfunctionele houdingen en bewegingspatronen te veranderen… dit een positieve invloed zal hebben op hun verwerking van negatieve informatie”. Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat door het lichaam regelmatig te bewegen kan je depressie effectiever bestrijden dan met medicijnen, en dat zonder de negatieve bijwerkingen.

In een ander onderzoek bleek dat mensen met depressie meer recht op te laten lopen ze meer in staat waren om herinneringen uit hun leven positief te interpreteren. In een recente Stanford University studie over oorlogs-veteranen met Post Traumatische Stress stoornis (PTS) deden de deelnemers een week lang drie uur per dag ademoefeningen en yoga. Gezien de goed gedocumenteerde moeilijkheden PTS te behandelen waren de resultaten opmerkelijk: Zelfs nog een jaar na de week met lichaamswerk waren “de symptomen van PTS bij de veteranen drastisch verlaagd”.

Een groot hoeveelheid van bewijs laat zien dat het lichaam onze gedachten, gevoelens en gedrag vormt en bepaalt.

Lichaamswerk
Al deze informatie geeft een enorme impuls aan lichaamsgerichte therapie. Ons gedrag veranderen is moeilijk want onze brein is geprogrammeerd om wat wij kennen te herhalen. Wat beter werkt dan van de ene op andere dag grote veranderingen in gedrag tot stand te brengen is mensen helpen stapsgewijs subtiele aanpassingen te doen. Kleine modificaties in houding en lichaamstaal zullen uiteindelijk leiden tot authentieke en duurzame transformatie.

Mijn ervaring is dat een dagelijks ritueel van houdingsoefeningen (Egoscue) veel kunnen betekenen. Door de oefeningen ontstaat een verbeterde lichaamsbewustzijn en daardoor zal het makkelijker worden je dagelijks leven positief te beïnvloeden. Combineer de oefeningen met een power-pose van 2 minuten en niet alleen zal je je beter gaan voelen, maar je zult ook meer in staat zijn vanuit het hier-en-nu te handelen en in je eigen kracht staan.

Het punt is dat verandering binnen je bereik is. Alles wat je nodig hebt is openheid, geduld en een minimale effectieve dosis van input op je lichaamshouding. De onmiddellijke positieve effecten op je gevoel en gedrag zullen je motiveren om door te gaan. Je zal steeds meer instaat zijn jezelf te zijn. “Don’t fake it till you make it, fake it till you become it” - stapsgewijs jezelf de goede kant op duwen.

“Presence emerges when we feel personally powerful….When we feel present, our speech, facial expressions, postures and movements align…We are no longer fighting ourselves, we are being ourselves.

Cuddy, Amy. (2015). Presence: Bringing Your Boldest Self To Your Biggest Challenges. New York: Little, Brown and Company

Met vriendelijke groet
Ketu Bo

Ketu Bo heeft een praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psycho-therapie in Bergen
www.ketubo.com / info@ketubo.com