De studie werd uitgevoerd aan de Noorse Universiteit van Wetenschap en Technologie. Een groep heteroseksuele studenten tussen de 18 en 30 jaar moesten een uitgebreide vragenlijst invullen betreft hun vriendschappen, seksualiteit en ervaringen met het verkeerd begrijpen van sociale signalen.

Overschatten
De resultaten logen er niet om (maar waren ook niet echt verrassend): mannen overschatten vaker de seksuele interesse van vrouwen en vrouwen onderschatten de seksuele belangstelling van mannen. Deze uitkomsten ondersteunen die van een soortgelijk onderzoek uit 2009, waarin mannen de vrouwen vaker beoordeelden als flirterig en verleidelijk dan dat de vrouwen dat over de mannen rapporteerden.

Evolutie
Hoe zit dat toch met de mannen die seksuele schijnsignalen opvangen van vrouwen? De Noorse onderzoekers denken dat het te maken heeft met de evolutie: mannen vangen vaker (onterechte) seksuele signalen op, omdat ze willen voorkomen dat ze een ‘paring’ mislopen. Met andere woorden: in de relatief korte tijd dat een man op deze wereld is, wil het brein niet dat hij eventuele kansen om zaad te verspreiden voorbij laat gaan. Een soort ‘niet geschoten is altijd mis’ idee.

Deze nieuwe studie schijnt licht op de zaak.
Het is een van de oudste vragen sinds mensenheugenis (die ongetwijfeld ook voor problemen zorgt tussen lovers): kunnen mannen en vrouwen ‘gewoon’ vrienden zijn?

Uit deze nieuwe studie, gepubliceerd in Evolutionary Psychology, blijkt dat een vriendschap tussen mannen en vrouwen eigenlijk heel lastig is. Ze begrijpen elkaar simpelweg verkeerd: mannen interpreteren de vriendelijkheid van vrouwen als seksuele interesse, terwijl vrouwen de seksuele signalen van mannen opvatten als vriendelijkheid. Wij horen het ‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’ belletje al rinkelen...

Vrij normaal
Als je je als man altijd seksueel aangetrokken voelt tot je ‘gewone’ vriendinnen, is dat vervelend maar wel vrij normaal. Uit een andere studie uit 2012 bleek dat mannen meer kans hebben zich seksueel aangetrokken te voelen tot hun vriendinnen dan andersom. Ze denken daarbij vaak ten onrechte dat de vriendin in kwestie dit ook zo voelt... Maar sorry, jongens. Dit is vaak gewoon echt niet het geval.

‘Vrouwen merken vaak ook niet dat een man meer wil dan een ‘gewone’ vriendschap, omdat ze iemand die in hun friendzone zit zo niet beoordelen’, aldus het rapport van Scientific American.

Awkward moment
Volgens de wetenschappers loopt het verkeerd interpreteren van de signalen van vrouwelijke vriendinnen vaak uit op een awkward moment. Om dit te voorkomen kun je als man beter zo snel mogelijk na de ontmoeting toegeven dat je meer in haar ziet dan alleen een vriendschap. Dit zorgt er niet alleen voor dat zij de signalen niet verkeerd begrijpt, maar geeft haar ook de kans om te beslissen of zij er hetzelfde over denkt.

Bron: womenshealthmag.nl