Heb jij ook het idee dat je ongelukkiger wordt door het slikken van de anticonceptiepil? Je hebt gelijk: deze pil schijnt wel degelijk van invloed te zijn op je welzijn. Dit blijkt uit Zweeds onderzoek. 

Voor het onderzoek slikten 340 gezonde vrouwen tussen de 18 en 35 jaar gedurende 3 maanden lang de pil. Het ene deel van de groep deelnemers kreeg een ‘echte’ anticonceptiepil (de meest voorgeschreven variant met daarin enthinylestradiol en levonorgestrel) en het andere deel kreeg een placebo-variant. Niemand – zowel de onderzoekers als de participanten – wist wie welke pil slikte. 

En wat blijkt? De groep vrouwen die de anticonceptiepil slikte, beoordeelde hun kwaliteit van leven in het algemeen slechter dan de vrouwen die een placebo slikten. De 'echte' pil bleek op verschillende aspecten van deze kwaliteit - als bijvoorbeeld het energieniveau – een negatieve invloed te hebben. Er zijn verder geen tekenen die er op wijzen dat deze groep beduidend vaker kampt met een depressie. Een kanttekening: de wetenschappen benadrukken dat de verschillen in kwaliteit van leven tussen beiden groepen niet heel groot zijn.  

Bron: jan-magazine.nl