Het waarschuwende dominees- vingertje verschijnt nog net niet op het scherm maar de toon van de boodschap is zodanig dat u hem bijna kunt voelen: kies voor een aanvullende zorgverzeke- ring want anders wordt u straks niet goed geholpen bij de huis- arts of in het ziekenhuis. Feit is dat dit ctie is: Nederland heeft het beste zorgstelsel. Dat bleek al eerder dit jaar uit de zogehe- ten 2015 Euro Health Consumer Index (EHCI). Die resultaten, in februari gepubliceerd door de onderzoeksinstantie Health Consumer Powerhouse (HCP), zetten Nederland op pole po- sition. De Zweedse organisatie is met het EHCI-onderzoek de standaard voor onderzoek naar de kwaliteit van gezondheids- zorg in 35 Europese landen. Het zegt kortom dus wat dat Nederland als Europees beste uit de bus kwam. Kortweg ko- men de conclusies hier op neer: iedereen in Nederland wordt geholpen en bovendien niet zomaar direct op straat gezet. Voor hoogwaardige zorg in Nederland is de basis vaak goed genoeg. Het is niet voor niets een -basis- verzekering.

Nu is het tijd daar eens goed over na te denken, want dit is de periode dat u en uw gezin kunt overstappen van zorgver- zekeraar. Verheul onderscheidt zich ook in deze markt door maatwerk, door goed te kijken wat u wel en niet nodig hebt. Het loont dan ook om bij een adviseur met een goede naam uw licht op te doen: Verheul heef als vaste basis: een deskundig advies, uw eigen contactper- soon en een eerlijke prijs. Voor wie geïnteresseerd is: december is de maand om van zorgver- zekeraar te wisselen en/of uw samenstelling van zorgverzeke- ring te veranderen. Overigens is de beste basis voor uw zorgver- zekering een gezonde leefstijl. En voor de dingen die u niet kan voorzien, voorziet een goede zorgverzekeraar.

André Vendrig

Algemeen directeur Verheul Groep

Molenvaart 261 Anna Paulowna

Tel. 0223 - 52 17 50

Website: www.phverheul.nl