We zijn gemiddeld genomen misschien iets kleiner en hebben minder spierkracht, maar zijn vrouwen echt minder sterk dan mannen? Onderzoekers stellen dat het tegendeel waar is. Niet vrouwen, maar mannen zijn 'het zwakke geslacht'.

Bioloog en verouderingsexpert aan de Universiteit van Alabama Steven Austad doet al bijna twintig jaar onderzoek naar het gegeven dat vrouwen gemiddeld vijf tot zes jaar langer leven dan mannen. Tegen The Guardian noemde hij vrouwen 'robuuster'. Zo ongeveer op elke leeftijd zijn vrouwen volgens hem beter in staat om te overleven dan mannen.

Maar hoe komt dat precies?
Dat vrouwen een grotere kans hebben op een lang leven, is schijnbaar al zo bij de geboorte. Babysterfte komt onder meisjes minder vaak voor dan onder jongens. Ook op latere leeftijd blijven de verschillen bestaan. Zo ontdekte Austad dat in Amerika in 2010 vrouwen minder vaak stierven aan 12 van de meest voorkomende doodsoorzaken, inclusief kanker en hart- en vaatziekten, dan mannen. Een mogelijke verklaring voor de verschillen: vrouwen hebben een sterker en flexibeler immuunsysteem.

Hormonen
Dat het immuunsysteem van vrouwen beter en flexibeler is, kan volgens Kathryn Sandberg, directeur van een centrum dat onderzoek doet naar verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van gezondheid, ouder worden en ziektes aan de universiteit van Georgetown, te maken hebben met de aanwezigheid van de vrouwelijke hormonen. Een hoger niveau van oestrogeen en progesteron zou vrouwen beschermen. Dit is ook belangrijk voor een gezonde zwangerschap. Opvallend is dat het vrouwelijk immuunsysteem actiever is tijdens de tweede helft van de menstruatiecyclus, wanneer vrouwen het meest vruchtbaar zijn. 

Kwaaltjes
Dat vrouwen over het algemeen vaker last hebben van pijn, vaker ziek zijn en vatbaarder zijn voor auto-immuunziekten is mogelijk een negatief gevolg van dat sterke immuunsysteem. Het lichaam is zo goed in infecties aanpakken, dat het soms ook zijn eigen cellen aanvalt. Een andere verklaring voor het feit dat er meer vrouwen zijn met een slechte gezondheid, is volgens Austad dat vrouwen ziektes overleven die mannen niet overleven. Dat vrouwen die ziektes wel overleven heeft ook te maken met genderspecifiek gedrag. Zo zoeken vrouwen mogelijk eerder (medische)hulp, volgen ze over het algemeen een gezonder dieet en doen ze minder gevaarlijk werk. 

Hoewel gedrag dus invloed heeft, zijn Austad en Sandberg ervan overtuigd dat biologische verschillen een grote rol spelen: vrouwen zijn van nature gewoon sterker dan mannen. 

Bron: jan-magazine.nl