en een nieuw dieptepunt in het langdurige conflict in Syrië, dat nu al zeven jaar duurt, zei de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi.

Deze oorlog veroorzaakt een verschrikkelijke tragedie. Het is hoog tijd om een einde te maken aan dit verwoestende conflict. Dit zinloze streven naar een militaire oplossing kent geen duidelijke winnaars. Maar de verliezers zijn overduidelijk, dat zijn de Syrische burgers, voegde hij eraan toe.

De oorlog heeft honderdduizenden levens gekost. 6,1 miljoen mensen zijn verdreven vanuit hun huizen in Syrië en 5,6 miljoen vluchtelingen werden gedwongen om veiligheid te zoeken in buurlanden.

Check hier de feiten: http://bit.ly/factchecker-unhcr

Eten is peperduur

De omstandigheden waarin de mensen in Syrië moeten overleven zijn erger dan ooit. 69% van de mensen leeft in extreme armoede. 90% van de gezinnen besteedt meer dan de helft van hun jaarinkomen aan eten, omdat voedselprijzen gemiddeld acht keer hoger zijn dan voor de crisis. Ongeveer 5,6 miljoen mensen zitten in een levensbedreigende situatie en hebben dringende humanitaire hulp nodig.

Eerste hulpkonvooi bereikt inwoners Oost-Ghouta

UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, en humanitaire partners zetten alles op alles om de mensen in nood te helpen, maar het is bijna onmogelijk om de mensen in belegerde en moeilijk te bereiken gebieden te bereiken. Op 5 maart is het voor de eerste gelukt om met een humanitair konvooi de bevolking van Oost-Ghouta te bereiken. Helaas hebben de vrachtwagens door de aanhoudende beschietingen en bombardementen maar de helft van het voedsel kunnen uitladen. UNHCR en andere humanitaire organisaties zijn vastbesloten om noodhulp te blijven bieden aan de honderdduizenden mensen die vastzitten in Oost-Ghouta en andere belegerde gebieden in het land.

Zelfs in oorlogstijd gelden regels

Zelfs in oorlog zijn er regels die alle partijen moeten respecteren. Bovendien wordt het steeds moeilijker om uit Syrische conflictgebieden te vluchten naar veilige, andere gebieden van het land. Humanitaire toegang tot mensen in nood moet worden gegarandeerd. Mensen moeten toestemming krijgen om te kunnen vluchten en openbare gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen moeten tegen elke prijs worden beschermd, zei Grandi.

De gevaarlijke situatie binnen de Syrische grenzen zorgt ervoor dat miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte en Irak hun hoop op een veilige terugkeer in rook zien opgaan.

“Met de hevige gevechten in delen van Syrië, is het begrijpelijk dat vluchtelingen nog steeds te angstig zijn om terug te keren”, zei Grandi. UNHCR is begonnen aan de voorbereidingen om mensen te helpen met een terugkeer, maar de veiligheidssituatie moet eerst enorm verbeteren voordat men kan terugkeren.

Diepe armoede voor veel Syrische vluchtelingen

Tegelijkertijd worden de omstandigheden voor de miljoenen Syriërs buiten Syrië onhoudbaar. De overgrote meerderheid van hen leeft onder de armoedegrens. Meer dan driekwart van de vluchtelingen in de stedelijke gebieden van Jordanië en Libanon heeft onvoldoende voedsel, gebrek aan goed onderdak, of geen toegang tot gezondheidszorg of onderwijs.

43% van de kinderen gaat niet naar school

Het percentage van schoolgaande vluchtelingenkinderen is de afgelopen jaren toegenomen. Van de 1,7 miljoen schoolgaande Syrische vluchtelingen zit 43% nog steeds niet op school. De openbare scholen in de buurlanden werken in ploegendiensten om het aantal Syrische studenten aan te kunnen. Zij hebben veel meer steun nodig.

Verantwoordelijkheid internationale gemeenschap

“Hoewel de focus ligt op de verwoestingen in Syrië zelf, moeten we de impact op de gemeenschappen in de buurlanden en het effect van jarenlang ballingschap op vluchtelingen niet vergeten”, aldus Grandi. “Zolang er geen politieke oplossing is voor het conflict, moet de internationale gemeenschap meer investeren in de opvanglanden”.

De Hoge Commissaris wees op de aankomende internationale conferentie op 24 en 25 april in Brussel, getiteld ‘Supporting the Future of Syria and the Region’, die volgens hem moet resulteren in toezeggingen voor meer financiële- en ontwikkelingshulp.

Dringend meer hulp nodig

In de afgelopen jaren is de donorhulp groot geweest, maar er is nog veel meer nodig. Vorig jaar december lanceerden VN-organisaties en 270 NGO partners het Regional Refugee and Resilience Plan voor 2018, een plan van 4,4 miljard dollar dat zich richt op hulp voor zowel vluchtelingen als voor de gemeenschappen die hen opvangen. Maar de kloof tussen de behoeften enerzijds en de beschikbare middelen anderzijds blijft groot. In 2017 ontving de internationale gemeenschap slechts de helft van de noodzakelijke financiering.

De Hoge Commissaris bevindt zich momenteel in Libanon, waar hij drie dagen lang hoge regeringsfunctionarissen en een aantal van de bijna één miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen die daar wonen ontmoet. Hij sprak vol lof over de vrijgevigheid van het land dat bijna hetzelfde aantal Syriërs huisvest als het aantal in Europa, maar waarschuwde dat onvoldoende internationale steun de kwetsbaarheid van de vluchtelingen en lokale gemeenschappen waarin zij wonen vergroot.

Wil je weten wat je kan doen om te helpen? Volg dan deze link: 

http://www.unhcr.org/nl/