Als ouders scheiden of alleen komen te staan, blijven kinderen nood hebben aan een veilige warme omgeving, steun van hun ouder(s), structuur. Als alleenstaande ouder, zeker in het begin, kan het een grote inspanning vergen dit aan je kinderen te bieden. Maar met deze tips moet dat lukken.

1: Kinderen opvoeden zit in de gewone dingen
‘Quality-time’ kan overal en op elk moment. Gebruik bijv. de momenten dat je je kind wegbrengt naar school of ophaalt van een activiteit om een babbeltje te doen over wat je kind die dag beleefde. Praten over je kind’s favoriete sport of muziek kan ook tijdens het samen eten, ..Je kind zal zich gesteund voelen met deze positieve aandacht.
Heb je verschillende kinderen. Probeer dan ook regelmatig wat tijd vrij te maken voor elk kind apart door bijv. wat te babbelen voor je kind in bed stopt of eens met je ouder kind naast de computer te gaan zitten en te horen wat hem of haar bezig houdt.

2: Zorg ervoor dat je kind niet je beste vriend of een vertrouweling wordt. Ze moeten kind kunnen zijn
En ja, ze mogen best op een bepaalde leeftijd meehelepen in het huishouden, maar vraag bijvoorbeeld niet aan je kind of hij/zij elke dag wilt koken.  

3: Zoek iemand die een stukje vader- of moederrol kan opnemen.
Als een ouder grotendeels of helemaal afwezig is krijgen veel kinderen behoefte aan een vader of moederfiguur. En natuurlijk kun je alleen niet beide rollen vervullen. Probeer er dan voor te zorgen dat iemand anders een stukje van de vader- of moederrol kan opnemen. Zorg bijv. voor een regelmatig contact met een grootouder, buur, vriend of vriendin of een leerkracht die met je kind een goed contact kan opbouwen.

4: Laat je omringen.
Als je zonder een partner je kind opvoedt, hoef je dit niet alleen te doen. Laat je omringen. Zoek gerust steun bij familie, vrienden. Als je naar de ouderavond moet, kan je buurvrouw misschien even inspringen?

6: Maak van moeilijke momenten leuke momenten.
Moeilijke momenten zijn er en blijven er: denk maar aan verjaardagen of feestdagen. Voor kinderen is het belangrijk om van dergelijke dagen blije dagen te maken. Dus maak een feestje van die verjaardag, laat de kinderen zelf de taarten bakken(oké, met hulp), scheelt jou weer werk en kinderen vinden het juist leuk.  Als je gescheiden bent en je kind gaat naar de andere ouder , probeer enthousiast te zijn.

7: Probeer positief te blijven voor je kinderen en voor jezelf
Je kan niet alles even goed doen. Stel daarom prioriteiten. Voel je niet schuldig als je keuken niet piekfijn in orde ligt, je er niet in slaagt elke avond warm eten klaar te maken. Zorg dat je tijd kunt houden voor je kinderen én voor jezelf.

Bron: groeimee.be