Waar uit eerdere studies al bleek dat het opgroeien als enig kind of juist met broers en zussen je gedrag en karakter kan beïnvloeden, hebben onderzoekers uit China nu ontdekt dat het ook invloed heeft op de ontwikkeling van je hersenen. Of je er iets aan kunt doen? Nee, maar interessant is het wel!

Voor de studie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Brain Imaging and Behavior, werd gekeken naar de invloed van de familiesituatie waarin iemand opgroeit op de ontwikkeling van de hersenstructuur.  Voor het onderzoek kregen 250 universitaire studenten, waarvan ongeveer de helft enig kind, een hersenscan en ze werden getest op personaliteit, creativiteit en intelligentie. 

Zoals al eerder in onderzoeken naar voren kwam, bleken de studenten die opgroeiden als enig kind creatiever, maar scoorden ze minder goed op aangename persoonlijkheidskenmerken als gezelligheid. Het onderdeel van de brein dat verantwoordelijk is voor je mentale flexibiliteit en fantasie bleek bij hen beter ontwikkeld, maar het deel dat ervoor zorgt dat je instaat bent na te denken over jezelf in relatie tot anderen bleef relatief gezien achter.

Een mogelijke verklaring: als enig kind mis je vaak de kans om al op jonge leeftijd praktische sociale skills te ontwikkelen, waaronder delen, omgaan met competitie en empathie.

Met deze studie claimen de onderzoekers dat het gezin waarin je opgroeit invloed heeft op hoe je hersenen zich ontwikkelen. Je opvoeding vormt je dus niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op neurologische basis. 

Bron: jan-magazine.nl