Tot 1 september kunnen Noord-Hollandse MKB-bedrijven subsidie aanvragen voor Research & Development-samenwerkingsprojecten via de website van de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Deze regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Chemie, Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Via het subsidieloket de van de provincie Noord-Holland kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd voor Research & Development-samenwerkingsprojecten. De bijdrage bestaat uit 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Voorwaarden
Een ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee MKB-ondernemers.