Tot een woede-uitbarsting is het nog niet gekomen. Toch is de spanning al weken voelbaar. Nou ja, eigenlijk loopt het al veel langer niet lekker tussen die twee. In de stille strijd die gaande is, zeker als een leidinggevende in de buurt is, lijken beide partijen zich gedeisd te houden. Maar voor hoe lang nog?

De ergernis die zich ophoopt zal er vroeg of laat een keer uitkomen. Op de werkvloer laat het sluimerende conflict in ieder geval al zijn sporen na. Op de vraag of de manager in zo’n geval passief langs de zijlijn moet blijven staan, is het antwoord nee. Een conflict mag je definiëren als iets wat een bedrijf in de weg gaat zitten. De performance komt dan in gevaar.

Conflicthantering in 8 stappen

1: Ruzies ontstaan nooit zomaar en worden zichtbaar in hoe medewerkers met elkaar omgaan. Let daarom goed op opvallend gedrag van medewerkers tijdens vergaderingen, op de werkvloer en in de kantine.

 
2: Informeer ook bij andere collega’s hoe het zover heeft kunnen komen en hoe zij naar het conflict en de oplossing kijken.
 
3: Neem de leiding en toon leiderschap.
 
4: Neem een standpunt in en spreek (een van de partijen) aan als deze grenzen overschrijdt of zich niet houdt aan afspraken.
 
5: Stel vast wat er nog nodig is voor de medestanders van de partijen om het conflict achter zich te kunnen laten.
 
6: Laat beide partijen hun verhaal doen, maar steek een stokje voor een welles-nietes spel. Blijf niet teveel hangen in het verleden, maar leid het gesprek naar de gewenste toekomst en zoek daarbij een werkbare aanpak.
 
7: Blijf zoveel mogelijk neutraal als het gaat om persoonlijke conflicten . Als manager is het zaak dat u dan boven de partijen gaat staan.
 
8: Leg de afspraken vast en bevestig deze per mail. Geef hierin aan dat u verwacht dat de collega’s in kwestie zich hieraan zullen houden. Breng in kaart wat de partij(en) nodig hebben om hun gedrag te veranderen en ondersteun ze daarin. Meld dat ze bij vragen en problemen bij u terecht kunnen.

Het wil niet zeggen dat een onderlinge twist op de werkvloer per definitie verkeerd is. Concurrentie en onenigheid halen in personen en teams soms nu eenmaal het beste naar boven. Op deze manier wordt de dialoog op gang gebracht en zijn de verhoudingen binnen het team duidelijk. De ontplooiing, creativiteit en inventiviteit van de individuele teamleden krijgt een stimulans en het bedrijfsresultaat verbetert.” Op deze manier laat je je leiderschap ook zien als manager, Je laat zien hoe jij wilt omgaan met dit soort situaties en welke normen en waarden jij hanteert.