Over goed leiderschap en management is veel te doen. Want wat zijn nu de juiste eigenschappen van een goed leider die zijn volgers weet te inspireren en motiveren? Hieronder een selectie uit de belangrijkste kenmerken van optimale leiderschapskwaliteiten

Vastomlijnde planning
Succesvolle leiders gaan gedetailleerd en gericht te werk en houden hieraan vast. Een leider die zich laat leiden door veronderstellingen en geen praktische, gerichte plannen heeft, is als een schip zonder roer.

Geef zélf het goede voorbeeld
Wees een rolmodel voor uw medewerkers. Zij moeten niet alleen horen wat er van ze verwacht wordt, ze moeten het ook zien! Als verwachtingen niet kloppen met de werkelijkheid (of hun eigen interpretatie ervan), dan leidt dit afwachtend en wantrouwend gedrag.

Standvastige moed en samenwerking  
Geen enkele (intelligent) volger wil geleid worden door een leider die niet beschikt over (voldoende) zelfvertrouwen, moed, zelfkennis én up-to-date-beroepskennis. Een succesvol leider die deze principes begrijpt en in staat is zijn volgers aan te sporen hetzelfde te doen, inspireert en creëert daardoor als van zelf enthousiaste volgers.

Besluitvaardigheid
Iemand die twijfelt bij het nemen van een beslissing, laat zien dat hij niet zeker is van zichzelf en zal daarmee zijn omgeving niet weten te enthousiasmeren.

Een scherp gevoel voor rechtvaardigheid
Zonder gevoel voor rechtvaardigheid en oprechtheid (eerlijkheid) kan een leider geen opdrachten geven en het respect van zijn volgers behouden. Verward oprechtheid niet met eerlijkheid. Oprechtheid is een combinatie van eerlijkheid en respect voor de ander. Rechtvaardigheid aangevuld met zelfbeheersing geeft volgers een sterk voorbeeld, dat de meer intelligente volgers zullen proberen te evenaren.

Bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen
Een succesvol leider moet bereid zijn de volle verantwoordelijkheid te nemen voor alle fouten en tekortkomingen van zijn volgers. Een leider die probeert zijn verantwoordelijkheden af te schuiven, zal geen leider blijven. Als een van je volgers een fout maakt of ongeschikt is, moet jij bedenken dat jij degene bent die gefaald heeft.

De gewoonte om meer te doen dan van hem gevraagd wordt
Dit is één van de nadelen van leiderschap: een leider moet bereid zijn zelf méér te doen dan hij van zijn volgers verwacht.

Kent zichzelf en zoekt continu naar zelfverbetering
Een inspirerend leider durft zijn zwakheden te tonen en de controle op te geven, hij leert uit ervaring en wijsheid en geeft het voorbeeld: hij verandert eerst zelf.

Een prettige persoonlijkheid
Dit klinkt als een open deur, maar voor leiderschap is (verdiend) respect nodig. Een leider die niet goed scoort op alle aspecten van een prettige persoonlijkheid, zal niet door zijn volgers worden gevolgd. De andere kant van de medaille is: ‘wie jij niet mag, mag jou ook niet.‘

Meeleven en begrip
Meeleven en begrip tonen, biedt vertrouwen. Oprechte interesse en begrip creëert openingen naar een betere communicatie en samenwerking.

 

Bron: Nextimpuls.nl