Veel loopbanen starten op een glansrijke wijze, maar lopen daarna vast. Vaak is de oorzaak geen gebrek aan talent, maar een gebrek aan relatiebeheer.

Volgens Likert is de formule van succes als volgt: Succes op het werk = Kwaliteit werk X Acceptatie van anderen. De teleurgestelde werknemer steekt vaak teveel energie in de kwaliteit van het werk, waardoor het totale succes niet groter wordt met als gevolg frustratie.

”ik doe zo mijn best, maar echt gewaardeerd wordt mijn inzet niet”

Een belangrijke oorzaak dat mensen vastlopen is dat veel mensen hun relaties op het werk niet onderhouden. Keihard werken en veel overuren maken om alles maar af te krijgen, draagt minder bij aan succes dan het hebben van goede relaties met je collega’s en klanten. Het onvermogen om je te kunnen en willen verplaatsen in anderen, betekent dat anderen ook minder snel jouw werk positief zullen beoordelen.

Mocht succes, en dus vaak de waardering voor je bijdrage, uitblijven, dan is het goed om eens te kijken hoe serieus je aandacht besteedt aan anderen om je heen. Hoeveel tijd steek je in de afstemming met anderen? En relaties bestaan niet alleen door aandacht aan anderen te besteden, maar ook door zelf wat van het achterste van je tong te laten zien.