Nederland Circulair! www.circulairondernemen.nl is de online community van het progamma Nederland Circulair!

Dit progamma stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Behalve de community organiseren ze ook praktische activiteiten en bieden ze handige tools om het bedrijfsleven ‘circulair’ verder te helpen.

Waarom?

We produceren in ons huidige economische systeem nog steeds vaak op lineaire wijze: grondstoffen worden producten en daarna afval of brandstof. De bestaande mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren meestal minderwaardige goederen of grondstoffen op. Daarmee vernietigen we miljarden euro’s per jaar, rekende TNO voor. Grondstoffen worden bovendien schaarser (en dus duurder) en de afvalberg groeit.

Deze situatie is niet veel langer houdbaar. Bedrijven, organisaties en overheden werken aan alternatieven, maar het gaat niet snel genoeg. Ook zijn de alternatieven vaak gericht op het optimaliseren van het bestaande. Gelukkig groeit de aandacht voor een circulair systeem, met hoogwaardig hergebruik en recycling. In dit circulaire systeem staan materiaalkeuze, ontwerp en waarde aan de basis van de kringloop waarin de producten (of onderdelen en materialen daarvan) na gebruik kunnen worden hergebruikt als volwaardig product, onderdelen van een product of als grondstof. Met andere woorden: het afval van de een is de grondstof voor de ander. Dit levert, tot nu toe nog veel, onbenutte ondernemerskansen op!

Bedrijven én overheden aan de slag:

Het kabinet Rutte II streeft naar een circulaire economie. Maar dit is geen zaak van de overheid alleen, want juist het bedrijfsleven heeft veel te winnen bij ondernemerschap op basis van circulaire principes. Daarom verenigde een groep maatschappelijke organisaties zich in 2014 om samen met de overheid de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Dit was de basis van het programma Nederland circulair! waarin wij nu samenwerken om bedrijven en organisaties te ondersteunen om circulair ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze?

Op de online community circulairondernemen.nl geven ze ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden in de circulaire economie een podium om hun projecten, evenementen en ervaringen te delen. Ze geloven sterk in de kracht van de community en zij zijn van mening dat je door samenwerking en kennisdeling meer bereikt dan in je eentje. Sterker nog, in een circulair systeem kan je niet zonder elkaar!
Wil je meer weten over de verschillende programma’s of de coalitie? Mail dan naar hallo@circulairondernemen.nl.

Nederland circulair! richt zich op het Nederlandse bedrijfsleven. De campagne NederlandCirculaireHotspot richt zich op het positioneren van Nederland als circulaire hotspot in het buitenland, om daarmee de exportkansen van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Beide initiatieven zijn verwant aan elkaar. 

 

Wil je meer weten kan je contact opnemen via deze link https://www.circulairondernemen.nl/