In 1905 verbleef Pablo Picasso korte tijd in Schoorl, Hoorn en Alkmaar.

In Parijs, waar de jonge Picasso een atelier deelde met diverse Nederlandse kunstenaars, had hij de Nederlandse cabaretier, autocoureur en journalist Tom Schilperoort leren kennen die hem uitnodigde om bij hem en zijn vriendin Nelly te komen logeren in hun vakantiehuis in Schoorl. Later trok Picasso in het kosthuis van de postbesteller Jan de Geus.

Hoewel hij maar enkele weken hier verbleef, is deze vakantie wel van betekenis geweest voor zijn kunstenaarschap. Schilderijen als ‘La belle Hollandaise’, ‘Les trois Hollandaises’ en een schetsboek herinneren aan zijn tijd in Noord-Holland. Stedelijk Museum Alkmaar heeft onlangs een houten stoeltje geschonken gekregen, waar volgens overlevering Picasso op zat, toen hij in 1905 verbleef in Schoorldam en regelmatig in Café "Hollands Welvaren (nu het Wapen van Schoorl)" zat te tekenen. In dat café stonden stoelen met armleuningen, waar de wat stevige kleine Spanjaard niet lekker op kon zitten werken. Daarom werd er 1 stoel zonder leuningen geplaatst, speciaal voor hem. Toen hij eenmaal weer vertrokken was, werd het stoeltje bewaard, als herinnering aan die beroemde artistieke gast.

De dochter van de ... caféhouder hield het in bezit. Haar kleinzoon heeft het nu aan het museum geschonken. Hoewel het stoeltje op zichzelf niet zo bijzonder is, krijgt het door het verhaal een mooie betekenis. De schenking is de aanleiding voor Stedelijk Museum Alkmaar om een tentoonstelling over Picasso’s verblijf in onze contreien te organiseren.

Belangrijke bruiklenen uit Australië en Parijs
Het is Stedelijk Museum Alkmaar gelukt vier zeldzame en kostbare kunstobjecten die de jonge Picasso in Nederland vervaardigde voor de focustentoonstelling in bruikleen te krijgen. Het betreft twee schetsboeken uit de collectie van Musée Picasso in Parijs, de gouache ‘les trois Hollandaises’ uit het Centre Pompidou in Parijs en de belangwekkende gouache ‘La belle Hollandaise’ uit de Queensland Art Gallery in Brisbane, Australië. Deze belangrijke originele kunstwerken worden aangevuld met documentair materiaal zoals foto’s, ansichten, brieven, documenten en natuurlijk het ‘Picasso’ stoeltje. In de tentoonstelling zullen alle werken die Picasso in Holland maakte voor het eerst bij elkaar te zien zijn. Nooit eerder is dit gelukt.

Veel feiten, verhalen en herinneringen over Picasso’s verblijf
In de tentoonstelling en de publicatie wordt ruimschoots aandacht besteed aan de mensen die Picasso ontmoet en de plaatsen die hij aandoet in deze mooie zomer van 1905. Dat de vakantie op het platteland indruk op hem heeft gemaakt is overduidelijk, jaren later spreekt Picasso over ‘onvergetelijke herinneringen’. In de tentoonstelling en publicatie wordt zijn reis en verblijf uiteengezet, met foto’s, brieven, anekdotes en fragmenten uit interviews, inclusief nieuwe ontdekkingen.

Samenwerking
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar.

Publicatie en documentaire
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met bijdragen van o.a. Marilyn McCully en Gerrit Valk, onder redactie van Sandra Jongenelen, door Uitgeverij Waanders de Kunst. Daarnaast wordt in opdracht van IDTV door Chris Houtman een documentaire vervaardigd over Picasso’s Hollandse zomer.