De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is hét feest voor en door Alkmaarders. De victorie op de Spanjaarden in 1573 en herdenken gaan op deze dag samen voor jong en oud. De stad bruist en spettert. Kinderen maken lampionnen en lopen de jeugdoptocht. Volwassen genieten van de grote middagoptocht en alle ouderen krijgen een gebakje. Er wordt samen zuurkool gegeten en er wordt gedanst tot in de late uurtjes. Ook een groots vuurwerk ontbreekt niet aan de feestvreugde: van Alkmaar de Victorie, dat vieren we samen!

Voor het hele programma van Alkmaar Ontzet ga je naar de website.

Bron: www.8october.nl